Sergio Mella

Podcast #10: Phishing


Por Sergio Mella
 
12 junio,2008

 

Os timos en Internet, e especialmente o phishing, son algo que existe na rede dende case os seus inicios. Cada día aparecen novas técnicas de engano que teñen algo en común: Aproveitarse descoñecemento do usuario.

Dende aquí damos algúns sencillos consellos de precaución para evitar caer neste tipo de fraudes e saber recoñecelos.