Sergio Mella

Podcast #13: Libros electrónicos


Por Sergio Mella
 
24 julio,2008

 

Internet e un cúmulo inmenso de información onde podemos atopar de todo; non é extrano que os lectores máis empedernidos fagan da rede a sua biblioteca particular.

Hoxe damos alguns consellos para topar libros en formato electrónico e falamos sobre dispositivos para ler este tipo de publicacións dunha forma confortable para os ollos sen ter que ler nunha pantalla de ordenador, o que de seguro é algo que ningún bo lector debería pasar por alto.