Sergio Mella

Podcast #27: Ler os pensamentos


Por Sergio Mella
 
04 diciembre,2008

 

Nos os levedes a engano co título. Non imos falar de como saber o que están cavilando os teus amigos, senón dos útlimos avances no campo do aprendizaxe automatico (unha rama da intelixencia articicial) empregando resonancias magneticas nucleares. Isto é un método non invasivo co que se poden "ler" os patróns cerebrais dunha persoa cando está pensando nun obxeto determinado, e empregar esa información para controlar tarefas informáticas ou mecánicas sinxelas.