Antonio Rodríguez

Podcast #58: Manifesto polos dereitos fundamentais en Internet


Por Antonio Rodríguez
 
04 diciembre,2009

 

Ante a inclusión no Anteproxecto de Lei de Economía sostible de modificacións lexislativas que afectan ao libre exercicio das liberdades de expresión, información e o dereito de acceso á cultura a través de Internet, os periodistas, bloggers, usuarios, profesionis e creadores de internet manifestamos a nosa firme oposición ao proxecto, e declaramos que…

  1. Os dereitos de autor non se poden situar por enriba dos dereitos fundamentais dos ciudadáns, coma o dereito á privacidade, á seguridade, á presunción de inocencia, á tutela xudicial efectiva e á liberdade de expresión.
  2. A suspensión de dereitos fundamentais é e debe seguir sendo competende exclusiva do poder xudicial. Nin un peche sen sentencia. Este anteproxecto, en contra do establecido no artigo 20.5 da Constitución, pon en mans dun órgano non xudicial – un organismo dependente do ministerio de Cultura -, a potestade de impedir ao cidadáns españois o acceso a calquera páxina web.
  3. A nova lexislación creará inseguridade xurídica en todo o sector tecnolóxico español, perxudicando un dos poucos campos de desenvolvemento e futuro da nosa economía, entorpecendo a creación de empresas, introducindo trabas á libre competencia e ralentizando a súa proxección internacional.
  4. A nova lexislación proposta amenaza aos novos creadores e entorpece a creación cultural. Con Internet e os sucesivos avances tecnolóxicos democratizouse extraordinariamente a creación e emisión de contidos de todo tipo, que xa non proveñen prevalentemente das industrias culturais tradicionais, se non de multitude de fontes diferentes.
  5. Os autores, coma tódolos traballadores, teñen dereito a vivir do seu traballo con novas ideas creativas, modelos de negocio e actividades asociadas as súas creacións. Intentar soster con cambios legislativos a unha industria obsoleta que non sabe adaptarse a este novo entorno non é nin xusto nin realista. Se o seu modelo de negocio se baseaba no control das copias das obras e en Internet non é posible sen vulnerar dereitos fundamentais, deberían buscar outro modelo.
  6. Consideramos que as industrias culturais necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles e asequibles e que se adecuen aos novos usos sociais, en lugar de limitacións tan desproporcionadas coma ineficaces para a fin que din perseguir.
  7. Internet debe funcionar de xeito libre e sen interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que o saber humano siga a ser libre.
  8. Esiximos que o Goberno garanta por lei a neutralidade da Rede en España, ante calquera presión que poida producirse, coma marco para o desenvolvemento dunha economía sostible e realista de cara ao futuro.
  9. Propoñemos unha verdadeira reforma do dereito de propiedade intelectual orientada ao seu fin: devolver á sociedade o coñecemento, promover o dominio público e limitar os abusos das entidades xestoras.
  10. En democracia as leis e as súas modificacións débense aprobar tras o oportuno debate público e consultando previamente a tódalas partes implicadas. Non é de recibo que se realicen cambios lexislativos que afectan a dereitos fundamentais nunha lei non orgánica e que versa sobre outra materia.

Únete ao grupo de Facebook En defensa dos dereitos fundamentais en internet.

Máis info na Asociación de Internautas.